Het burenrecht in Nederland is het geheel van regels en verplichtingen betreffende de rechten en verplichtingen tussen eigenaren van naburige erven, voortvloeiend uit de wet. De wettelijke regeling is niet dwingend: buren kunnen met elkaar van de wet afwijkende afspraken maken, bijvoorbeeld door het vestigen van erfdienstbaarheden.

Velen van u kennen of hebben wellicht te maken gehad met de problematiek die kan ontstaan tussen buren. De meest voorkomende problemen zijn: te hoge bomen, het ontnemen van (zon)licht, overlast en hinder. Degene die aan zijn buur hinder toebrengt in het genot van zijn zaak dient hiermee op te houden en eventuele schade te vergoeden, maar alleen als de mate waarin of de wijze waarop hinder wordt toegebracht onrechtmatig is. Niet alle hinder is dus verboden. In concreto zal de vraag of van toelaatbare of onbetamelijke hinder sprake is steeds beantwoord moeten worden aan de hand van de bijzondere omstandigheden van het geval. De rechter zal de belangen over en weer tegen elkaar afwegen. Waar de grens wordt overschreden is niet in het algemeen te zeggen.

Het Wetsbureau weet de weg in de regels van het burenrecht en staat u bij, adviseert en begeleidt u bij alle problemen betreffende burenrecht. Of het nu gaat om:

 • overhangende takken;
 • doorgeschoten wortels;
 • ontneming van (zon)licht;
 • hinder in welke vorm (rumoer, trillingen, stank, rook of gassen etc.) dan ook;
 • gebruik van aangrenzend openbaar of stromend water;
 • waterafvoer;
 • het hebben van beplanting op de erfafscheiding;
 • afgescheiden vruchten;
 • afbakening grensloop tussen erven;
 • de bepaling van een onzekere grens;
 • afsluiting van een erf;
 • de oprichting van een scheidsmuur/erfafscheiding;
 • het uitzicht op erven;
 • de goot van de buren;
 • bouwwerken uitstekend over de grens;
 • dreigende instorting van een bouwwerk;
 • het tijdelijk gebruik van het erf van de buren voor werkzaamheden, noodwegen, watergrenzen;
 • enz.

Samen naar een oplossing

Dientengevolge kunnen tussen beide partijen tal van problemen en/of verschillende denkwijzen ontstaan. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Op alle vlakken kunnen wij u -door middel van rechtskennis en jarenlange ervaring- optimaal en deskundig van dienst zijn. Waar nodig staan we u bij in de procedure voor de rechtbank (kantonrechter), maar lang niet alle zaken dienen bij de rechtbank ‘voor te komen’. Voorkomen is beter dan genezen, ook hierin.

Het Wetsbureau biedt u dan ook de mogelijkheid om tegen lage en betaalbare tarieven te profiteren van volledig optimale juridische ondersteuning. Wij bieden onze cliënten specialisten op het gebied van burenrecht, welke u professioneel terzijde staan bij al uw vraagstukken op het gebied van burenrecht. Onze burenrechtspecialisten leggen u in begrijpelijke taal uit wat uw rechten én wat uw plichten zijn, wat u te wachten staat en welke stappen u het beste kunt nemen in uw kwestie/positie.

Uw belang staat te allen tijde voorop!

Als u een vraag hebt over burenrecht, aarzel dan niet om ons te bellen of om ons probleemformulier in te vullen. Telefonisch kunnen we u al heel wat uitleggen of u kunt eerst kosteloos via ons probleemformulier laten beoordelen in hoeverre wij u verder kunnen helpen. Het Wetsbureau geeft helder en concreet advies. Geen lange en onbegrijpelijke juridische verhalen over burenrecht waar u niks mee kunt.