Lege portemonneeHet incassorecht in Nederland betreft het buitengerechtelijk innen van geldvorderingen. Het gebeurt iedere ondernemer. Een klant laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De klant zoekt duidelijk uitvluchten, stelt dat hij nog geld van een debiteur moet ontvangen of dat een verhoging van het krediet bij zijn bank in aantocht is. U kunt natuurlijk door blijven gaan en wekelijks bellen of een herinnering sturen. Maar of dit verstandig is? Immers, de kwestie vreet tijd, kostbare tijd. Tijd die u beter aan uw werk kunt besteden. Voordat wordt overgegaan tot vervolging in rechte, zal de schuldeiser trachten zijn vordering in der minne te krijgen. De kosten van de buitengerechtelijke inning (doorgaans ongeveer 10% procent van de geïnde som) zijn in beginsel voor degene die opdracht tot incasso gegeven heeft, hoewel het mogelijk is dat bij het sluiten van de overeenkomst is bepaald dat alle kosten voortvloeiende uit niet tijdige betaling voor kosten van de wanbetaler zullen zijn.  

Velen van u kennen of hebben wellicht te maken gehad met een incassobureau. Een incassobureau is een bedrijf dat zich bezighoudt met de buitengerechtelijke inning van geldvorderingen. Iedereen kan een incassobureau beginnen. Men hoeft er geen diploma's voor te hebben. Je mag zelfs een strafblad hebben. Simpel gesteld is het enige wat een incassobureau doet, u steeds dringendere brieven toesturen in de hoop dat u gaat betalen. Een incassobureau heeft echter geen enkel machtsmiddel om iemand met een schuld daadwerkelijk te laten betalen. Zij kunnen dus geen beslag leggen op lonen, spullen, huizen of uitkeringen. Een gerechtsdeurwaarder daarentegen kan dit wel. Als een schuld ondanks aanmaningen en dreigementen niet betaald wordt, moet het incassobureau een gerechtsdeurwaarder inschakelen om te kunnen invorderen. Daarvoor heeft de gerechtsdeurwaarder doorgaans een uitspraak van de rechter nodig. Voor De Belastingdienst en andere overheidsinstellingen, zoals het CJIB, geldt dit niet.

Er zijn meer dan 800 incassobureaus werkzaam in Nederland. Het overgrote deel daarvan wenst zich niet te conformeren aan de normen van de branchevereniging. Vaak zijn cliënten dan ook niet tevreden daar een incassobureau slechts kan dreigen en niet feitelijk over kan gaan tot een procedure. Uiteindelijk brengt dit een hoop onnodige kosten met zich mee. Zo zijn er vastgestelde kosten voor het incasseren van schulden: Staffel Buitengerechtelijke Incasssokosten (BIK). Veel incassobureaus eisen te hoge bedragen voor hun diensten en dat mogen ze niet. Ook hebben vele incassobureaus een slechte naam vanwege constante onbereikbaarheid, computergestuurde telefoons en volstrekt onduidelijke afspraken.

Denkt u goed na voordat u een incassobureau benadert, daar vele van deze bureaus niet gecertificeerd zijn en ineffectief optreden met forse kosten. Wees ook zeer zorgvuldig met het kiezen van zogenaamde "no cure no pay" incassobureaus.

Het Wetsbureau biedt professionals, met jarenlange ervaring in incassozaken. Specialisten, die zowel bij kleine als grote vorderingen altijd de goede toon weten aan te slaan. Uw vordering zal sneller geïnd worden dan bij een regulier incassobureau en de kosten die u maakt brengen wij bij de schuldenaar in rekening.

Het Wetsbureau weet de weg in de regels van het incassorecht en staat u bij, adviseert en begeleidt u bij alle problemen betreffende incassorecht. Of het nu gaat om:

  • debiteurenbewaking
  • het innen van openstaande vorderingen en het verhalen van de daarmee gemoeide kosten
  • het bemiddelen met leveranciers
  • het voeren van incassoprocedures
  • enz.

Samen naar een oplossing

Dientengevolge kunnen tussen beide partijen tal van problemen en/of verschillende denkwijzen ontstaan. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Op alle vlakken kunnen wij u -door middel van rechtskennis en jarenlange ervaring-optimaal en deskundig van dienst zijn. Waar nodig staan we u bij in de procedure voor de rechtbank (kantonrechter), maar lang niet alle zaken dienen bij de rechtbank ‘voor te komen’. Voorkomen is beter dan genezen, ook hierin.

Het Wetsbureau biedt u dan ook de mogelijkheid om tegen lage en betaalbare tarieven te profiteren van volledig optimale juridische ondersteuning. Wij bieden onze cliënten specialisten op het gebied van incassorecht, welke u professioneel terzijde staan bij al uw vraagstukken. Onze incassorechtspecialisten leggen u in begrijpelijke taal uit wat uw rechten én wat uw plichten zijn, wat u te wachten staat en welke stappen u het beste kunt nemen in uw kwestie/positie. Uw belang staat te allen tijde voorop!

Als u een vraag hebt over incassorecht, aarzel dan niet om ons te bellen of om ons probleemformulier in te vullen. Telefonisch kunnen we u al heel wat uitleggen of u kunt eerst kosteloos via ons probleemformulier laten beoordelen in hoeverre wij u verder kunnen helpen. Het Wetsbureau geeft helder en concreet advies. Geen lange en onbegrijpelijke juridische verhalen over incassorecht waar u niks mee kunt.