Touw in de knoopMediation, ofwel conflictbemiddeling, in Nederland is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen welke voor alle partijen acceptabel is.

Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken, als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten. 

Daarbij wordt als nuance genoemd, dat mediation het gezamenlijk door partijen zelf oplossen van een geschil is met behulp van een neutrale derde, de conflictbemiddelaar ofwel de mediator. Zijn rol is om de te bespreken "issues" op de agenda te zetten. Dit gebeurt eerst nadat de communicatiestoornis tussen de gesprekspartners besproken is en teruggebracht is tot hanteerbare proporties. Via begeleide onderhandeling zal de mediator hen andere invalshoeken bieden bij het zoeken naar een oplossing én de partijen vervolgens laten zoeken naar een oplossing die voor allen aanvaardbaar is.

Het doel van mediation is niet een oplossing waar alle partijen 100% enthousiast over zijn; het doel is slechts een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt. De mediator laat partijen aldus de gang maken van standpunten naar belangen. Deze oplossing wordt standaard neergelegd in een vaststellingsovereenkomst die door de partijen wordt ondertekend.

Bemiddeling is alleen mogelijk als aan de volgende punten voldaan wordt:

 • Twee of meer partijen hebben een geschil dat ze niet (meer) zelf kunnen oplossen;
 • De communicatie tussen de partijen is -soms ernstig- verstoord, zodat een gesprek onmogelijk is geworden;
 • Geen van de partijen is in staat om zijn eigen wens zonder de andere partij te realiseren, ook niet met behulp van een externe autoriteit;
 • Partijen zijn in principe bereid om afspraken te maken met de andere partij. (Als een partij de totale onderwerping of vernietiging van de andere partij wenst en niet met minder genoegen neemt, heeft bemiddeling geen zin.);
 • Er is een bemiddelaar beschikbaar die voor beide partijen aanvaardbaar is;
 • Partijen willen hun conflict niet in de openbaarheid (voor de rechter) brengen.

Wanneer mediation?

Mediation kan o.a. worden gebruikt in de volgende soorten geschillen:

 • samenwerkingsconflicten (collega's of maatschap);
 • conflicten tussen werkgevers en werknemers;
 • conflicten tussen werkgevers en vakbonden;
 • conflicten tussen leveranciers en afnemers;
 • andere zakelijke geschillen;
 • conflicten tussen vrienden, collega's of kennissen;
 • familieconflicten, echtscheiding, omgangsregeling, erfenis;
 • arbeidsconflicten;
 • gijzelingsacties;
 • enz.

Het Wetsbureau weet de weg als het gaat om intensieve bemiddelingen, staat u bij, adviseert en begeleidt u bij alle problemen betreffende mediation. Of het nu gaat om één van bovenstaande geschillen, of wat dan ook.

Samen naar een oplossing

Dientengevolge kunnen tussen beide partijen tal van problemen en/of verschillende denkwijzen ontstaan. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Op alle vlakken kunnen wij u -door middel van rechtskennis en jarenlange ervaring- optimaal en deskundig van dienst zijn. Waar nodig staan we u bij in de procedure voor de rechtbank (kantonrechter), maar lang niet alle zaken dienen bij de rechtbank ‘voor te komen’. Voorkomen is beter dan genezen, ook hierin.

Het Wetsbureau biedt u dan ook de mogelijkheid om tegen lage en betaalbare tarieven te profiteren van volledig optimale ondersteuning op het gebied van mediation. Wij bieden onze cliënten specialisten op het gebied van mediation, welke u professioneel terzijde staan bij al uw vraagstukken op het gebied van bemiddelen en het nader tot elkaar komen. Onze mediationspecialisten leggen u in begrijpelijke taal uit wat uw rechten én wat uw plichten zijn, wat u te wachten staat en welke stappen u het beste kunt nemen in uw kwestie/positie. Uw gezamenlijke belang staat te allen tijde voorop!

Als u een vraag hebt over mediation, aarzel dan niet om ons te bellen of om ons probleemformulier in te vullen. Telefonisch kunnen we u al heel wat uitleggen of u kunt eerst kosteloos via ons probleemformulier laten beoordelen in hoeverre wij u verder kunnen helpen. Het Wetsbureau geeft helder en concreet advies. Geen lange en onbegrijpelijke juridische verhalen over mediation waar u niks mee kunt.