Echtscheiding papierenHet personen en familierecht in Nederland is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het erfrecht wordt (meestal) als apart rechtsgebied beschouwd.

Personen- en familierecht in Nederland is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Tevens maakt het onderdeel uit van verdragen zoals het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De belangrijkste internationale regels voor het familierecht, die ook in Nederland van grote invloed zijn, staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM. Vooral het recht op family life (gezinsleven), heeft grote invloed op de rechtspraak en wetgeving.

Het personen- en familierecht beslaat ongeveer de helft van het rechtsbedrijf (in aantal procedures). Het onderscheidt zich van andere delen van het recht met name door een grote matevan beslotenheid. Openbaarheid van uitspraken is de facto niet van toepassing in het familierecht.

Vooral het onderdeel familierecht is regelmatig onderhevig aan wijzigingen. Zo werd in Nederland in 1998 het gezamenlijk gezag van ouders over hun kind als uitgangspunt ingevoerd. Doch is in 2009 het verplicht ouderschapsplan ingevoerd in Nederland, dat gelijkwaardig ouderschap als wettelijk uitgangspunt stelt.

Bronvermelding: Wikipedia

Onderdelen van het familierecht zijn onder meer:

 • echtscheiding (ouderschapsplan, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed), voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie;
 • boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een samenwoning;
 • alimentaties en bijstandsverhaalzaken;
 • gedragsvoorzieningen (en omgangsregelingen);
 • ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen;
 • erkenning en ontkenning vaderschap;
 • adoptie;
 • leerplichtzaken;
 • naamswijziging;
 • wijziging huwelijkse voorwaarden en andere speciale verzoeken;
 • ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag;
 • zaken in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ);
 • enz.

Samen naar een oplossing

Dientengevolge kunnen op het gebied van personen- en familierecht tussen partijen tal van problemen en/of verschillende denkwijzen ontstaan. Het Wetsbureau weet de weg in de regels van het personen-en familierecht en staat u bij, adviseert en begeleidt u bij alle problemen betreffende het personen-en familierecht. Of het nu gaat om hierboven beschreven onderdelen, of wat dan ook. Op alle vlakken kunnen wij u -door middel van rechtskennis en jarenlange ervaring- optimaal en deskundig van dienst zijn. Waar nodig staan we u bij in de procedure voor de rechtbank (kantonrechter), maar lang niet alle zaken dienen bij de rechtbank ‘voor te komen’. Voorkomen is beter dan genezen, ook hierin.

Het Wetsbureau biedt u dan ook de mogelijkheid om tegen lage en betaalbare tarieven te profiteren van volledig optimale juridische ondersteuning. Wij bieden onze cliënten specialisten op het gebied van personen- en familierecht, welke u professioneel terzijde staan bij al uw vraagstukken. Onze personen- en familierechtspecialisten leggen u in begrijpelijke taal uit wat uw rechten én wat uw plichten zijn, wat u te wachten staat en welke stappen u het beste kunt nemen in uw kwestie/positie. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Uw belang staat te allen tijde voorop!

Als u een vraag hebt over personen- en familierecht, aarzel dan niet om ons te bellen of om ons probleemformulier in te vullen. Telefonisch kunnen we u al heel wat uitleggen of u kunt eerst kosteloos via ons probleemformulier laten beoordelen in hoeverre wij u verder kunnen helpen. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Het Wetsbureau geeft helder en concreet advies. Geen lange en onbegrijpelijke juridische verhalen over personen- en familierecht waar u niks mee kunt.